HANDBALL

HANDBALL, ГАНДБОЛ – ГАР БӨМБӨГ

(долоон тоглогчтой баг бөмбөгийг гараар дамжуулан эсрэг талын хаалганд оруулан оноо авах наадал)

Бусадтай хуваалцах: