HAEMATITE

HAEMATITE – УЛААН ГҮР

(гангийн үйлдвэрийн төмрийн гол хүдэр болох улаан хүрэн өнгөтэй төмрийн исэл)

Бусадтай хуваалцах: