GLUCOSE

GLUCOSE, ГЛЮКОЗА – ШИХЭН

(зургаан нүүрстөрөгчтэй энгийн нүүрсус)

Бусадтай хуваалцах: