GENTLEMAN

GENTLEMAN – ЭРХЭМ

(таньж мэдэхгүй эрэгтэй хүнийг дуудах, түүнд хамааруулах нэр)

Бусадтай хуваалцах: