GENOCIDE

GENOCIDE, ГЕНОЦИД – ЭЦЭЛГЭЭ

(арьс өнгө, гарал угсаа, шашин зэргээр нь шалтаглан хүмүүсийг бөөнөөр нь хүйс тэмтрэхүй)

Бусадтай хуваалцах: