FREESTYLE SKIING

FREESTYLE SKIING – ЧӨЛӨӨТ ЦАНА

(агаарт дүүлэх, тонгорцоглож эргэх, бартаа сүлжих, саадтай харайх зэрэг үзүүлбэрүүд бүхий цанаар гулгах наадал)

Бусадтай хуваалцах: