FLASK

FLASK, КОЛБА – ШОМБО

(дарс, хувилахуйн урвалж зэргийг хийх нарийн хүзүүтэй шилэн эсвэл хуванцар сав)

Бусадтай хуваалцах: