FILIGREE

FILIGREE – НИЙЛҮҮР

(голчлон алт эсвэл мөнгөн утас болон бижир мөхлөгүүдийг хооронд нь гагнаж урласан гоёлын төмөрлөг хийц)

Бусадтай хуваалцах: