FAX MACHINE

FAX MACHINE, ФАКСЫН АППАРАТ – ДУУРАГЧ

(бичиг баримтыг цахим аргаар буулган хуулбарлаад алсад дамжуулах, мөн ийм хуулбарыг хүлээн авч хэвлэх төхөөрөг)

Бусадтай хуваалцах: