FARMER

FARMER, ФЕРМЕР – АХУЙТАН

(ногоо тариа ургуулах, мал амьтан өсгөх аж ахуй эрхэлдэг хүн)

Бусадтай хуваалцах: