FANATIC

FANATIC, ФАНАТИК, ФАНАТ – ХЭНЭЭТЭН

(ямар нэг зүйлд зохисгүйгээр татагдаж хэтэрхий сонирхолтой болсон хүн)

Бусадтай хуваалцах: