EXCHANGE

EXCHANGE, БИРЖА – ТОЛИГО

(арилжаач, зуучлагч зэрэг хүмүүсийн цугларч ажил хэргээ явуулах газар)

Бусадтай хуваалцах: