ETHER

ETHER, ЭФИР – ЦИЙЛЭГ

(ханасан нүүрсустөрөгчийн язгуурууд хүчилтөрөгчөөр дамжин холбогдсон өнгөгүй, дэгдэмхий, шатамхай шимт нэгдэл)

Бусадтай хуваалцах: