ESTIMATION

ESTIMATION – БАРАГЦААЛАЛ

(аливаа зүйлийн чанар, өртөг, тоо хэмжээ зэргийн талаарх бодол, хэмжилт, дүгнэлт гэх мэт)

Бусадтай хуваалцах: