ERBIUM

ERBIUM, ЭРБИЙ – АСУУР

(мөнгөлөг өнгөтэй, уян зөөлөн, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

Бусадтай хуваалцах: