ENERGY

ENERGY, ЭНЕРГИЯ – ЭРЧИМ ХҮЧ

(бодисын ажил ба дулаанд зарцуулагдах боломжтой хэлбэр)

Бусадтай хуваалцах: