ELDERBERRY

ELDERBERRY – ГАНДГААРЬ

(Sambucus төрөлд багтах цайвар өнгийн гоёмсог цэцэгтэй, хар бараан өнгийн жимстэй, бутлаг голдуу ургамал)

Бусадтай хуваалцах: