ECHOGRAM

ECHOGRAM, ЭХОГРАММА – ЦУУРАЙН БИЧЛЭГ

(хэт авианы төхөөрөмжөөр бүртгэсэн мэдээлэл)

Бусадтай хуваалцах: