DRESSMAKER

DRESSMAKER – ДААШИНЗ ХИЙГЧ

(эмэгтэйчүүдийн цамц, даашинз зэрэг хувцсыг хүнд нь тааруулж хийх мэргэжилтэй хүн)

Бусадтай хуваалцах: