DOWEL

DOWEL – ЖУУЧИН

(тавилга зэргийн задрах хэсгүүдийг хооронд нь холбох бортголж хэлбэрийн мод, хуванцар, төмөрлөг гэх мэт)

Бусадтай хуваалцах: