DIRECTOR

DIRECTOR, РЕЖИССЁР – НАЙРУУЛАГЧ

(хөгжим, жүжиг, яралд зэргийг мэргэжлийнхээ дагуу удирдан бүтээлцэх хүн)

Бусадтай хуваалцах: