DIFFERENTIAL

DIFFERENTIAL, ДИФФЕРЕНЦИАЛ – ЯЛИМ  

(хувьсагчийн дараалсан утгуудын хоорондын өчүүхэн ялгаа)

Бусадтай хуваалцах: