DEBILE

DEBILE, ДЕБИЛ – МОНШИН

(Оюуны Илтгэлцүүр (ОЙ) нь 50–69 хооронд хэлбэлзэх оюуны хомсдлын хөнгөн хэлбэр)

Бусадтай хуваалцах: