CYTOPLASM

CYTOPLASM, ЦИТОПЛАЗМА – ЭСИЙН СИЙВЭН

(эсийн бүрхүүлээр хүрээлүүлж бөөмөөс бусдыг нь агуулсан дотоод орчин)

Бусадтай хуваалцах: