CURIE

CURIE, КЮРИ – ЗАДАЙ

(цацраг идэвхт бодисын цөмийн задралын хэр хэмжээг илтгэх нэгж, нэг шигийн хугацаанд 37 тэрбум эгэл бөөм цацрах хурдтай тэнцүү)

Бусадтай хуваалцах: