CUMIN

CUMIN – ЗИРАА

(Cuminum cyminum: шүхэртний овгийн жижиг цагаан эсвэл ягаан цэцэгтэй, анхилуун үрийг нь хүнс ба эмнэлэгт хэрэглэх нэг наст өвслөг ургамал)

Бусадтай хуваалцах: