CORNFLOWER

CORNFLOWER – ХОНГОРЗУЛ

(Centaurea cyanus: гүн цэнхэр өнгийн цэцэгтэй, тариалангийн талбайд олонтоо үзэгдэх нэг наст ургамал)

Бусадтай хуваалцах: