CONCESSIONAIRE

CONCESSIONAIRE – ШИЛЖВЭР ЭЗЭМШИГЧ

(газар болон бусад хөрөнгийг тодорхой зорилгоор ашиглах эрхийг орон нутгийн засаг захиргаа эсвэл засгийн газраас авсан этгээд)

Бусадтай хуваалцах: