CONCEPTION

CONCEPTION, КОНЦЕПЦИЯ – СЭДЛЭГ

(асуудлын ард гарах шийдэл, санаа, төлөвлөгөө зэргийн бий болох үйл явц)

Бусадтай хуваалцах: