CONCEPT

CONCEPT, КОНЦЕПТ – ТОМЬЁОЛОЛ

(аливаа нэг зүйлийн талаар харьцуулж, тунгаан бодож, хийсвэрлэн гаргаж ирсэн ерөнхий ойлголт)

Бусадтай хуваалцах: