COMMUTATOR

COMMUTATOR, КОММУТАТОР – ОНДООЛОГЧ

(цахилгаан хөдөлгүүр эсвэл үүсгүүрийн доторх гүйдлийн чигийг өөрчлөх хөдөлгөөнт хэсэг)

Бусадтай хуваалцах: