COENZYME

COENZYME, КОЭНЗИМ – ИСГЭЛҮҮР

(эд эсийн доторх хувилахуйн хувирлыг исгэгээр дамжуулан өдөөх уургийн бус шимт бодис)

Бусадтай хуваалцах: