CLAYDITE

CLAYDITE, КЕРАМЗИТ – ШАВХАГ

(бага хэмд шавар шатааж хийсэн хайрга мэт бөмбөгөр зуувандуу хэлбэртэй, сүвэрхэг, хөнгөн жинтэй бүтээцийн эдлэхүүн)

Бусадтай хуваалцах: