CLAW

CLAW – САВАР

(шувуу, амьтан зэргийн шовх үзүүртэй, махир, эвэрлэг хумс эсвэл ийм хумстай хөл)

Бусадтай хуваалцах: