CHROMIUM

CHROMIUM, ХРОМ – ӨНГӨС

(хатуу боловч хүүрэг, гялалзсан цагаан саарал өнгөтэй, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

Бусадтай хуваалцах: