CHOPSTICK

CHOPSTICK – САВХ

(нэг гартаа хамтад нь барьж хоол хавчин ам руугаа хийх урт нарийхан хэлбэрээр зорсон мод,тугалмай зэргийн нэг нь)

Бусадтай хуваалцах: