CHLOROPHYLL

CHLOROPHYLL, ХЛОРОФИЛЛ – НОГООВЧ

(гэрлийг шингээн нүүрсус нийлэгжүүлэх үүрэгтэй ургамлын нөсөө)

Бусадтай хуваалцах: