CHIFFON

CHIFFON, ШИФОН – СЭМС

(торго, шүвтэг зэргээр хийх нэвт гэрэлтсэн, хөнгөн үйлэг)

Бусадтай хуваалцах: