CHAT

CHAT, ЧАТ, ЧААТ – ХӨӨРӨӨ

(хэнд ч ойлгомжтой, элдэв дүрэм журамд баригдаагүй энгийн яриа)

Бусадтай хуваалцах: