CARIES

CARIES, КАРИЕС – ШОРХОЙ

(шүдний титэм ба ёзоорын бараг бүх хэсгүүд сүүний хүчил ялгаруулдаг Streptococcus mutans болон Lactobacillus зэрэг нянгуудын оролцоотойгоор аажмаар идэгдэж устдаг өвчин)

Бусадтай хуваалцах: