CARBON MONOXIDE

CARBON MONOXIDE, УГАР, УГААР – БҮЧИМХИЙ

(нүүрстөрөгчийн дутуу шаталтаар үүсэх өнгөгүй, үнэргүй, хортой хий)

Бусадтай хуваалцах: