CAOUTCHOUC

CAOUTCHOUC, КАУЧУК – БОХИНГО

(зарим ургамлаас гаргаж авах хэлхэг бүтэцтэй, уян хатан чанартай, ус нэвтрүүлдэггүй бодис)

Бусадтай хуваалцах: