CABLE

CABLE, КАБЕЛЬ – УГСААР

(хуванцар эсвэл бохиг бүрээстэй, цахилгаан, утасны дохио зэргийг дамжуулах төмөрлөг утас)

Бусадтай хуваалцах: