WISENT

ЗААРАН

(Bison bonasus: өндөр сэрвээтэй, ширүүн үстэй, бие томтой зэрлэг үхэр)