VICE

ЗУУГУУР

(эдлэхүүнийг хоёр талаас нь шахаж хөдөлгөөнгүй болгох багаж)