RECORD

ПЯНЗ

(эгшигт хайрцгаар тоглуулахаар гадаргууг нь тойруулж гурвидах замаар дуу хөгжим бичсэн нимгэн, хуванцар зээрэнхий)