T-SHIRT

ЦЭЭЖМЭГ

(ихэвчлэн хөвөн утсаар нэхсэн бөсөөр хийх цээжин биеэ халхалж өдөр тутам өмсөх богино ханцуйтай хувцас)