INSULIN

ООРОН

(цусан дахь шихэнгийн хэмжээг бууруулах чигт зохицуулах үйлдэгтэй нойр булчирхайн дотоод шүүрлийн хэсгээс ялгарах даавар)