3D (THREE-DIMENSIONAL)

3Х (ГУРВАН ХЭМЖЭЭСТ)

(урт, өргөн, өндөр гэсэн гурван хэмжээс бүхий орон зайд хамааралтайг заасан)