INDIUM

ХӨХӨЛДИЙ

(мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, маш зөөлөн, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)